Laurdag i Slåtteområdet

 • 10:00 Informasjon om Slåttedagen og NM i ljåslått
  • Dagens speaker: Jon Svartdal
 • 12:00 Underhaldning frå scena
  • Konsert med Kjetil Flatland
  • Kvedarklubben i Hjartdal
  • Jon Inge Særsland med folkedans og felespel
 • Ca. 15 Premieutdeling

Utstilling
Kulturlandskapssenteret si utstilling «Uti mark og eng – der soge og framtid møtest!» står open kl. 09:00-18:00 på festivallaurdagen. De finn den i Gamleskulen/Kulturlandskapsskulen, ca. 300 meter vestover frå kyrkja. Utstillinga tek for seg norsk landbruk før og no, og har eit særleg fokus på matsikkerheit og andre klima- og miljøspørsmål knytt til landbruket. Utstillinga er retta inn mot skuleungdom og «folk flest».

Heile dagen er det slåttemarknad med lokalt handverk, husflid, dyr og lokal mat. Det blir masse moro for både store og små.

Laurdagskvelden på Bergtun

 • 21:00 Dørene åpnar
 • Ca. 22 Utekonsert med Contrazt